D. Marinković: Rana američka sociologija

Format: 20,5x14cm

Obim: 333 str.

Povez: tvrdi

Sadržaj pdf

-20%

D. Marinkovic: Čikaška škola sociologije

Edicija:

Originalna cena je bila: 1.200 RSD.Trenutna cena je: 960 RSD.

Opis

Zbirka tekstova iz perioda rane američke sociologije (od 1892. godine, kada je na Čikaškom univerzitetu oformljena prva katedra za sociologiju, pa do početka Prvog svetskog rata 1914. godine, kada stasava druga generacija američkih sociologa koji će dvadesetih godina utemeljiti zlatnu eru Čikaške škole) koji su priređeni u ovoj hrestomatiji većim delom nisu do sada bili dostupni našoj sociološkoj i široj kritičkoj publici na našem jeziku. Priređivač se trudio da odabirom tekstova, što nije bio nimalo zahvalan posao, predstavi veoma širok, raznovrstan i značajan raspon tema koje su zaokupljale očeve američke sociologije. Iako tematska raznovrsnost rane američke sociologije u svom opsegu obuhvata mnoga velika teorijska pitanja, priređivač se potrudio da u ovoj hrestomatiji predstavi i one naizgled male teme koje nisu činile središnje tačke oko kojih se konstituisala američka sociologija, a predstavljaju sastavni deo sociološkog nasleđa u Sjedinjenim Državama. Uvodni tekst Luisa Kozera Američki trendovi i pogovor priređivača Rana američka sociologija omogućiće lakše čitanje svima onima koji se prvi put susreću sa idejama Albiona Smola, Lestera Vorda, Čarla Hortona Kulija, Vilijama Samnera, Frenklina Gidingsa i drugih, a one koji su se već susreli sa ovim autorima podsetiće na vrednost i važnost rane američke sociologije za celokupan razvoj i konstituisanje discipline. Priređivač se posebno zahvaljuje svim saradnicima i prevodiocima na nesebičnoj pomoći.

 

Dušan Marinković: Rana američka sociologija