Dragan Koković: Društvo, nasilje i sport

Format: 20,5x14cm

Povez: meki

Obim: 250 str.

Sadržaj pdf

Edicija:

1.000 RSD

Opis

Temeljna pitanja na koja pisac ove vredne knjige nastoji da odgovori tiču se uzroka, razloga i motiva nasilja: da li je nasilje u prirodi ljudske prirode, ima li uzročne veze između strukture društva i strukture nasilja, ima li nasilje bitne veze sa strukturom ličnosti? Sam način na koji su postavljena ova pitanja upućuje na tri poznate teorije o poreklu nasilja: biološku, psihološku i sociološku.

Prof. dr Đuro Šušnjić

Knjiga Dragana Kokovića, profesora sociologije kulture na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koju upravo listamo, ubjedljiv je prikaz nasilja današnjice uopšte i u vezi sa sportom posebno; podijeljena je na desetak poglavlja koja nisu naročito obimna, ali su zato sadržajno veoma zgusnuta, tj. sadržajno su vrlo bogata, i uz to još pregledno i koncizno izložena.

Prof. dr Risto Tubić