Verner Zombart: Luksuz i kapitalizam

Format: 20,5x14cm

Obim: 208 str.

Povez: meki

Prevod: Hana Ćopić

Sadržaj pdf

Maks Veber: Protestantska etika i duh kapitalizma

Edicija:

1.000 RSD

Opis

Verner Zombart (Werner Sombart, 1863-1941), nemački ekonomista i sociolog. Bio je na čelu «Najmlađe istorijske škole» i smatra se jednim od vodećih kontinentalno-evropskih naučnika društvenih nauka prve četvrtine XX veka. Zombart je bio prvi sociolog koji je jednu svoju celu knjigu posvetio problemu društvenih pokreta – Socijalizam i društveni pokreti (Sozialismus und soziale Bewegung, 1896.). Njegovo poimanje i razumevanje društvenih pokreta bilo je inspirisano radovima Karla Marksa i Lorenca von Štajna (Lorenz von Stein). Po Zombartovom viđenju, u to vreme narastajući radnički pokret bio je posledica protivrečnosti inherentnih samom kapitalizmu. Njegovo najvažnije i najveće delo (sastavljeno iz šest tomova) je Moderni kapitalizam (Der moderne Kapitalismus, 1902.). U tom delu Zombart piše o istoriji ekonomije i ekonomskom razvoju kroz vekove. Iako su neo-klasični ekonomisti veoma kritikovali ovu knjigu, sporeći mnoge njene delove, ona i danas predstavlja vredno štivo za mnoge autore, među kojima su Fernan Brodel i škola anala.