Verner Zombart: Luksuz i kapitalizam

Format: 20,5x14cm

Obim: 208 str.

Povez: meki

Prevod: Hana Ćopić

-40%

Sadržaj pdf

Maks Veber: Protestantska etika i duh kapitalizma

900 рсд 540 рсд

Opis

Verner Zombart (Werner Sombart, 1863-1941), nemački ekonomista i sociolog. Bio je na čelu «Najmlađe istorijske škole» i smatra se jednim od vodećih kontinentalno-evropskih naučnika društvenih nauka prve četvrtine XX veka. Bio je pod uticajem Marksovog dela i sebe je smatrao «ubeđenim marksistom». Štaviše, Fridrih Engels je Zombarta smatrao jedinim nemačkim profesorom koji je razumeo Marksov Kapital.

Zombart je bio prvi sociolog koji je jednu svoju celu knjigu posvetio problemu društvenih pokreta – Socijalizam i društveni pokreti (Sozialismus und soziale Bewegung, 1896.). Njegovo poimanje i razumevanje društvenih pokreta bilo je inspirisano radovima Karla Marksa i Lorenca von Štajna (Lorenz von Stein). Po Zombartovom viđenju, u to vreme narastajući radnički pokret bio je posledica protivrečnosti inherentnih samom kapitalizmu.

Njegovo najvažnije i najveće delo (sastavljeno iz šest tomova) je Moderni kapitalizam (Der moderne Kapitalismus, 1902.). U tom delu Zombart piše o istoriji ekonomije i ekonomskom razvoju kroz vekove. Iako su neo-klasični ekonomisti veoma kritikovali ovu knjigu, sporeći mnoge njene delove, ona i danas predstavlja vredno štivo za mnoge autore, među kojima su Fernan Brodel i škola anala.