Bojan Bilić i Marija Radoman (ur.) Sestrinstvo i jedinstvo

(Post)jugoslo(a)venski lezbe(i)jski aktivizam

Obim: 260 str.

Sadržaj.pdf

-20%

Edicija:

800 RSD

Opis

Zbornik Sestrinstvo i jedinstvo prepliće akademske i aktivističke glasove kako bi osvetlio više od tri decenije lezbejskog aktivizma na (post)jugoslovenskom prostoru. Prilozi bogati empirijskom građom ukazuju na niz lezbejskih inicijativa i važnu – ali retko prepoznatu – ulogu koju su lezbejske aktivistkinje igrale u artikulaciji feminističkog odgovora na uspon nacionalizma, rasprostranjeno nasilje nad ženama, i lezbo/homofobiju u svim postjugoslovenskim državama. Nudeći međugeneracijsku i transnacionalnu perspektivu, ova knjiga ne samo što stavlja u fokus jedan izrazito marginalizovani deo društva, već predstavlja i pionirski napor u dokumentovanju lezbejskog aktivističkog angažmana u (posle)ratnom i (post)socijalističkom okruženju. Kroz mnoštvo autorskih stanovišta, Sestrinstvo i jedinstvo počinje da popunjava prazninu o lezbejskim aktivističkim poduhvatima i lezbejskim životima u literaturi posvećenoj Jugoslaviji i njenom tragičnom raspadu.

… uzbudljiva knjiga koja kroz lezbejske i feminističke priče upotpunjuje i široko polje kulture sjećanja, pokazujući nam kako naše sestre žive, pamte i tumače šta nam se desilo…
Jasmina Čaušević, Sarajevski otvoreni centar

Sestrinstvo i jedinstvo je dragocena riznica promišljanja lezbejskih aktivističkih inicijativa koje dokumentuje pod njihovim uslovima i njihovim sopstvenim rečima. Vešto meandrirajući između akademskih i aktivističkih praksi, temporalnosti, stilova i pitanja, intelektualne, aktivističke, pa i terapeutske intervencije sadržane u ovom zborniku
oblikovaće polje lezbejskih studija u godinama koje dolaze.
Andrew Hodges, Institut za studije istočne i jugoistočne Evrope,
Regensburg, Nemačka

 

Bojan Bilić je istraživač na Institutu društvenih nauka Univerziteta u Lisabonu i predavač u Školi političkih nauka Univerziteta u Bolonji, kampus u Forliju.
Marija Radoman je istraživačica na Institutu za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.