Mediterran Publishing je mali i nezavisni izdavač čije poslovanje je započelo početkom decembra 2006.g. Nastao je iz ljubavi prema humanističko-društvenim naukama i umetnosti i u tom smislu naša misija i kredo ukorenjeni su u ta područja ljudskog stvaralaštva.

Naša pretenzija je da našim izdanjima promenimo društveni, politički, kulturni i intelektualni pejzaž, jer verujemo da humanističko-društvene nauke raspolažu moćnim i ključnim  potencijalom za izgradnju čovekove samosvesti, bez koje nema slobodne, autonomne, obrazovane, nezavisne i kritički orijentisane ljudskosti.

Stoga je naš cilj da objavljujemo knjige koje imaju dubinu i koje će trajati u dugoročnoj perspektivi. Obraćamo se ne samo akademskoj, nego i široj publici koja ne mora biti nužno specijalizovana.

U našoj prestižnoj i ključnoj ediciji Arhipelag objavili smo kultnu knjigu američkog sociologa i pravnika Dejvida Rismana: Usamljena gomila. Pored toga, objavili smo Funkcije društvenog sukoba proslavljenog američkog sociologa Luisa Kozera, Teoriju dokoličarske klase isto tako čuvenog američkog sociologa Torstena Veblena. Zajedno sa Ambasadom SAD u Beogradu objavili smo, u Americi veoma popularnu knjigu Roberta Patnama: Kuglati sam (R. Putnam, Bowling Alone). Treba da spomenemo knjige Karla Manhajma, Verbera Zobarta, Zigmunta Baumana, Luisa Mamforda, Mišela Fukoa, Ervinga Gofmana, Džajn Džejkobs i brojnih drugih u svetu humanističko-društvenih nauka nezaobilaznih autora.

Svrstavamo se među one koji kulturu, a posebno nauku i umetnost doživljavaju kao društveni angažman neomeđen nacionalnim i bilo kojim drugim partikularnim granicama.

Izdavačka delatnost je javna delatnost, ali istovremeno bi morala da bude i društveno angažovana. Trebala bi da bude svojevrstan odgovor na društvenu realnost. Stoga nastojimo da svojim izdanjima isprovociramo političku, akademsku i kulturno-umetničku rezonancu. Naša izdanja su relevantan naučni i kulturni alat za dijalog o važnim pitanjima društva i kulture, odnosno pokretanje tog dijaloga na nivoima države(a) i društ(a)va s ciljem kritičkog propitivanja i revalorizovanja prošlosti i kreiranja humanije i etičnije sadašnjosti. Mi smo, kao učesnici i kreatori javnog delovanja s pretenzijom društvenog angažmana, dužni da budemo promoteri jedne nove, ali preko potrebne, društvene, političke, demokratske, pravne, akademske i kulturno-umetničke  prakse koju imperativno postavlja savremeni globalni civilizacijski trenutak.

Naša izdanja pretenduju da budu svojevrstan  duhovni i intelektualni mikroprostor iz kojeg u širu zajednicu neprestano dopire neki propitivački, istraživački, humani, kritički i etički glas o našem životu ovde i sada.
Oko naših uredničko-izdavačkih aktivnosti i izdanja okupljamo prijatelje i saradnike iz širokog spektra društvene stvarnosti (istraživače, analitičara, profesore, studente, novinare, umetnike i stručnjake iz svih oblasti razuđenog čovekovog delanja i stvaranja) koji će, zajedno sa nama, kritički reformisati i graditi deo društvene, demokratske i kulturne stvarnosti.

Naša vrata su otvorena svima koji su spremni za razmenu ideja i mišljenja, za iskren prijateljski i partnerski razgovor o izdanjima koja će ojačati, oplemeniti i obogatiti naše društvo, nauku, politiku, kulturu i umetnost. Hvala svima koji iskreno i konkretno žele da podrže aktivnosti naše kuće.

 


 

Šta je Mediteran? Hiljadu stvari u isti mah. Nije to jedan pejzaž, već bezbroj pejzaža. To nije jedno more, već sled mora. Ne jedna civilizacija, već civilizacije koje se slažu jedna na drugu. Putovati po Mediteranu znači pronaći svet Rima u Libanu, praistoriju na Sadriniji, grčke gradove na Siciliji, arapsko prisustvo u Španiji, turski islam u Jugoslaviji. To znači uranjati do u najdalje vekove, do megalitskih građevina na Malti ili do piramida u Egiptu. To je susret sa drevnim stvarima koje su još žive, koje dodiruju ultramoderno ili su u saglasju sa ultramodernim: pokraj Venecije, prividno mirne, brunda industrijsko naslje Mestre; pokraj ribarskog čamca, koji je još uvek Odisejev čamac, brod sa mrežama na povlačenje što pustoši morsko dno ili ogromni tankeri. U isti mah to znači uranjanje u arhaizam ostrvskih svetova i začuđenost pred neverovatnom mladošću drevnih gradova koji su otvoreni za sve vetrove kulture i profita i vekovima već posmatraju more i hrane se njime. Sve je to stoga što je Mediteran jedna izuzetno stara raskrsnica. Vekovima već sve se u njemu sliva, meša se i obogaćuje mu istoriju… Svojim fizičkim kao i ljudskim pejzažem, taj šareni Mediteran, Mediteran raskršće, iskrsava u našem pamćenju kao skladna slika, poput sistema gde se sve meša i iznova nastaje kao izvorno jedinstvo.

Fernan Brodel

 

 

PIB: 104443391
Matični broj: 20163437
PDV broj: 279650675
Žiro račun: br. 325-9500900018883-96,
Vojvođanska banka AD, Srbija
Devizni račun: RS 353-259601900015947-57,
Vojvođanska banka AD, Srbija