Bojan Bilić (ur.): U mrežama drugosti

Intersekcionalnost i LGBT aktivizam u Srbiji i Hrvatskoj

Obim: 336 strana

-20%

Sadržaj.pdf

Edicija:

Original price was: 1.000 RSD.Current price is: 800 RSD.

Opis

Nasilni raspad države, erupcija destruktivnog nacionalizma, sveopšte osiromašenje i deindustrijalizacija, nelegalna privatizacija, korupcija, prekarnost, kršenje ljudskih prava, nedostatak stabilnosti, predvidljivosti i sigurnosti – sve su to elementi konteksta u kom su pitanja povezana s LGBT populacijom u postjugoslovenskom regionu dospela na političku agendu aktivističkih grupa. Rodna i seksualna emancipacija su često – iako ne obavezno na eksplicitan način – u srži debata i zakonodavstva koje instrumentalizuje (naročito žensko) telo zarad navodno „nacionalne stvari” i marginalizuje one koji ne uspevaju da se identifikuju sa strogim okvirima heteronormativnog kanona.

U mrežama drugosti je briljantna, pravovremena i angažovana knjiga koja doprinosi rastućem broju LGBTQ studija. Sociološke analize retko pristupaju višestrukim, ukrštajućim diskriminacijama na tako eksplicitan način nudeći mnoštvo autorskih glasova i perspektiva. Ovaj zbornik će bez sumnje ostaviti trajan utisak na sve koji ga budu pročitali.
(Paul Stubbs, Ekonomski institut, Zagreb)