Dragoljub Marjanović: Vizantijski svet i srpska crkva u 13. i 14. veku

Obim: 176 strana

Sadržaj.pdf

Edicija:

850 RSD

Opis

Držim u rukama jedno zanimljivo i važno naučno istraživanje, štivo koje će nesumnjivo obogatiti naša znanja o kasnom Srednjovekovlju na Balkanu. Knjiga je pre svega posvećena istoričarima kao publici, ali je od značaja i za sve medieviste, kao i za sve one koje zanima prošlost našeg dela Evrope. Nemam nikakvih sumnji da izrazim svoju visoku ocenu za ostvareno istraživanje, kao i preporuku da ono bude objavljeno kao knjiga. Siguran sam da će knjiga imati čitaoce i izvan Srbije.

Iz recenzije, rof. dr Ivana Biljarskog, Sofija

Istraživanje dr Dragoljuba Marjanovića, posvećeno procesima dobijanja i utvrđivanja  autokefalije srpske pravoslavne crkve predstavlja originalan doprinos proučavanju ovog naučnog problema, ali i mnoštva njemu srodnih tema. U celini možemo da zaključimo da je knjiga dr Dragoljuba Marjanovića novo i originalno istraživanje, što predstavlja nesumnjivo izuzetno dostignuće u jednoj tematici koja je u nauci dobro poznata. Po mom skromnom mišljenju, štampanje njegove monografije će biti od koristi ne samo za srpsku naučnu javnost, već i za kolege medieviste iz susednih balkanskih država i imajući to na umu toplo preporučujem štampanje ovog inovativnog rada.

Iz recenzije, prof. dr Aleksandera Nikolova, Sofija