Sonja Kuzmančev-Stanojević: Neoliberalizam i nasilje komodifikacije svega

Granice tržišta i ekonomske racionalnosti kapitala

Obim: 224

Sadržaj pdf

Edicija:

1.000 RSD

Opis

Pred čitaocima je (još jedna) knjiga o neoliberalizmu. O onome čija je frekvencija i čije su brojke samo na Google pretraživaču nepregledne. Zaista, kako pisati o nečemu što je svima toliko „poznato“ da je postalo opšte mesto kojim se mnogo toga argumentuje? Ili, naizgled paradoksalno, kako pisati o nečemu što za neke druge ljude ni ne postoji? Ili – kako pisati o nečemu čija je smrt toliko puta najavljivana, da li pisati njegovu istoriju ili njegove istorije, ili prići neoliberalizmu kroz jednu genealogiju, dakle, jednu (malu) istoriju sadašnjosti? Izložena analiza u knjizi pred čitaocima je otvoreno kritička. Kao takva, ona pretenduje da bude deo poslednje dve decenije u velikoj meri zapostavljene kritičke sociologije na ovim prostorima. Ona se ne oslanja na lažnu dilemu za ili protiv (slobodnog) tržišta. Ne oslanja se svakako ni na pogrešne i zlonamerne interpretacije koje u ovoj kritici vide želju za ukidanjem tržišne ekonomije, privatne svojine, privatnog preduzetništva i, najdrastičnije, same ljudske slobode. Pitanja koja se otvaraju na stranicama ove knjige nisu prvenstveno orijentisana na potvrđivanje ili opovrgavanje ispravnosti ili neispravnosti datih ekonomskih teorija i ekonomskih koncepata. Niti je to zadatak jednog sociologa. Pitanja koja se otvaraju tiču se pre svega demistifikacije načina, mehanizama i putanja oblikovanja celokupne stvarnost preko datih ekonomskih koncepata. Oblikovanja stvarnosti po modelima, principima, etici, metrici i estetici tržišta.