A. Lošonc i D. Prole: Aporije multikulturalnosti

Format: 23,5×15,5 cm

Povez: meki

Sadržaj pdf

Edicija:

Original price was: 900 RSD.Current price is: 720 RSD.

Opis

Multikulturalizam je pojam koji je danas u modi i sve je više različitih situacija i konteksta u kojima se upotrebljava. Poplava definicija i upotreba dovela je do redefinicije koncepta iz multikulturalizma u interkulturalizam. Mnoštvo upotreba i razumevanja dovelo je i do toga da je pojam izgubio svoje značenje ili, tačnije rečeno, danas multikulturalizam može značiti sve i samim tim skoro ništa. Na suprotnom kraju govorenja o multikulturalizmu nalazi se na primer izjava Angele Merkel oktobra 2010. na susretu podmlatka Hrišćansko‑demokratske unije (CDU) u Potsdamu, kada je govorila o tome da je multikulturalizam mrtav. Na to možemo samo postaviti pitanje kako može multikulturalizam umreti tamo gde još nije ni zaživeo? I, da, u takvoj državi ti naravno aplaudiraju ako kažeš da je multikulturalizam mrtav.

prof. dr Marina Lukšič-Hacin


 

Milan Mesić: Je li (njemački) multikulturalizam mrtav?

Marina Lukšić-Hacin: Multikulturalizmi: varijante upotrebe pojma i njihova razmimoilaženja

Imre Paska: Multikulturalizam, Dileme i zamke

Alpar Lošonc: Kasni kapitalizam, evropeizacija: suton multikulturalizma ili nešto drugo?

Snežana Ilić: Okovana Evropa

Dragan Prole: Život i smrt multikulturalizma u nesporazumu s politikom priznanja

Ivan Balog: Paradoksi multikulturalizma

Olivera Miok, Amin Maluf i Andrej Makin: Književno promišljanje aporija multikulturalizma