S. Šljukić i D. Janković: Selo u sociološkom ogledalu

Nagrada Srpskog sociološkog društva

Format: 23,5×15,5 cm

Povez: meki

Obim: 329 str.

Sadržaj pdf

 

Edicija:

1.040 RSD

Opis

Knjiga je u celini posvećena sociologiji sela kao sociološkoj disciplini i problemima kojima se ona bavi. Inače, ova disciplina nikada nije bila deo „glavnog toka“ (eng. mainstream) sociologije, ali ima zavidnu tradiciju, kako u svetu, tako i kod nas (…) Ovakve monografije upravo nedostaju našoj sociologiji.

Prof. dr Milovan Mitrović

Autori svakoj temi prilaze na sistematičan način, tako da čitalac dobija informacije kako o problemu, tako i izvedenim istraživanjima. Knjiga Selo u sociološkom ogledalu ima sve šanse da postane nezaobilazno štivo za sve one koji žele da saznaju nešto više o društvenim aspektima sela i poljoprivrede.

Prof. dr Đura Stevanović

Ova monografija, koja se nastavlja na ranije sistematske radove, predstavlja značajan doprinos kako sociologiji sela, tako i srpskoj sociologiji uopšte. Ona će biti od koristi svima onima koje interesuju društveni problemi sela, od učenika i studenata, preko raznih eksperata za selo, sve do političara i administratora.

Prof. dr Dušan Mojić