Dušan Marinković: Kolektivna dinamika etničkih zajednica u Vojvodini

Žolt Lazar, Valentina Sokolovska, Dušan Ristić

 

Format: 23,5×15,5 cm

Obim: 151 str.

Povez: meki

 

Edicija:

700 RSD

Opis

Sociološko istraživanje pod nazivom Kolektivna dinamika etničkih zajednica u Vojvodini koje je obavljeno tokom maja 2010. godine na teritoriji AP Vojvodine i realizovano u saradnji Vojvođanske sociološke asocijacije i Centra za sociološka istraživanja pri Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu predstavlja deo širih istraživačkih napora da se prepoznaju različiti oblici kolektivnog aktivizma i participacije etničkih zajednica u ostvarivanju i artikulaciji njihovih interesa. Rezultati koji su objavljeni u ovoj publikaciji predstavljaju samo deo mnogo obimnijih, ukupnih nalaza istraživanja i podeljeni su u pet oblasti: 1. Kolektivne percepcije uloge i značaja nacionalnih saveta nacionalnih manjina u AP Vojvodini (Žolt Lazar); 2. Kolektivna dinamika etničkih zajednica u Vojvodini: perspektive društvenog aktivizma (Dušan Ristić); 3. Očuvanje identiteta i tradicije nacionalnih zajednica u Vojvodini (Valentina Sokolovska); 4. Društvene distance nacionalnih manjina u Vojvodini (Dušan Marinković); 5. Metodologija istraživanja “Kolektivne dinamike etničkih zajednica u Vojvodini” (Valentina Sokolovska). Ovo istraživanje podržalo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava R Srbije, bez čije pomoći ono ne bi bilo realizovano u ovom obimu. Istraživački tim koji su činili doc. dr Žolt Lazar, doc. dr Valentina Sokolovska, Dušan Ristić i prof. dr Dušan Marinković posebno se zahvaljuje studentima Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koji su sa velikom odgovornošću učestvovali u prikupljanju podataka za ovo istraživanje.