Lada Marinković: Uloga oca u formiranju identiteta adolescenata

Format: 23,5×15,5 cm

Obim:126

Povez: meki

Sadržaj pdf

Edicija:

1.400 RSD

Opis

Dobra vest je da samo prisustvo oca u porodici nije nužno činilac koji je u vezi sa dimenzijama selfa adolescenata. Ovaj nalaz može da utiče na menjanje uvreženih shvatanja i laika i stručnjaka da su neminovno oba roditelja neophodna za detetov razvoj, što često ide u prilog održavanju disfunkcionalnih brakova i porodica.

Prof. dr Marija Mitić, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Beograd

Tekst Uloga oca u formiranju identiteta adolescenata predstavlja značajan dodatak, neopravdano oskudnoj količini saznanja o očinstvu i njegovim efektima u srpskom društvu.

doc.  dr Ivana  Mihić,  Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad

Značaj roditeljskih odnosa, vaspitnog stila roditelja i uloge roditelja u psihološkom funkcionisanju dece, klasično je i jedno od temeljnih pitanja razvojne psihologije i psihologije ličnosti. Međutim, u psihologiji dugo su zanemarivana istraživanja uloge oca u porodici. Naime, roditeljstvo je najčešće kako u teoriji tako i u istraživanjima, izjednačavano sa materinstvom. Za razliku od uloge majke kao činioca koji ima neosporno snažan i značajan doprinos formiranju ličnosti ali i psihopatologije deteta, uloga oca malo je izučavana. Iz tog razloga nalazimo opravdanost za bavljenje ovom temom, posebno kada je reč o našoj zemlji, s obzirom na zanemarljivo mali broj istraživanja koja su se bavila ispitivanjem interakcije oca i njegovog uticaja na dete bilo kog uzrasta.